Odgušenje kanalizacije Altina

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Svako ko ne želi da dođe u situaciju da se u njegovom stanu ili kući, odnosno u bilo kom drugom prostoru javi problem sa funkcionisanjem najpre kanalizacionog, a onda i vodovodnog sistema, svakako mora da vodi računa o tome na koji način koristi najpre sudoperu, a potom i tuš kabinu, lavabo ili wc šolju, te kadu i ostale elemente koji sadrže odvode. 

Na prvom mestu pod tim mislimo da je neophodno da vodi računa o tome šta baca u odvode. Naravno sve to pod uslovom da želi da izbegne angažovanje profesionalaca, koji će izvršiti ručno ili mašinsko odgušenje kanalizacije Altina kada to bude bilo neophodno. 

Primera radi, iskustvo majstora koji su za pružanje i tih usluga specijalizovani, pokazuje da se odvod na wc šolji najčešće zapuši onda kada u određenom vremenskom periodu korisnici toaleta u tom prostoru tamo bacaju na primer komade vate ili štapiće za uši. Upravo zato bi trebalo voditi računa i o tome, ukoliko ne želite da dođe do začepljenja odvoda na wc šolji, odnosno do izlivanja kanalizacije, što je situacija koja je izuzetno neprijatna.

A kako se sve takve situacije prema nepisanom pravilu vrlo često događaju u toku noći, to treba naglasiti da odgušenje kanalizacije Altina spada u hitne intervencije. Dalje to znači da će izabrani vodoinstalater nakon poziva klijenta, svakako izaći na teren u što je moguće kraćem roku, kako bi sagledao celokupnu situaciju i izvršio uslugu, za koju smatra da će u potpunosti osposobiti kanalizacioni sistem u tom objektu za dalje korišćenje. 

Kada se pominju usluge, koje se svrstavaju u hitne intervencije, najpre se misli na to da ih vodoinstalater može pružiti u trenutku, kada je to bilo kom klijentu potrebno. 

Isto tako se podrazumeva i da se usluge, koje masjtoru vrše van radnog vremena, odnosno u toku noći ili vikendom, te u vreme državnih praznika, podelužu drugačijem cenovniku, sa kojim će svakako svaki klijent da bude i na vreme upoznat. 

Kako u praksi izgleda odgušenje kanalizacije Altina?


Da bi majstori, koje klijent prethodno kontaktira, mogli da izvrše ili ručno ili odgušenje kanalizacije Altina uz primenu specijalnih vozila, oni najpre moraju da konkretni objekat posete.

A to će učiniti u vrlo kratkom roku nakon što ih klijent bude kontaktirao, sa ciljem utvrđivanja stanja na terenu, odnosno procene kako bi trebalo pristupiti postupku odgušenja. Podrazumeva se da će vodoinstalateri tom prilikom ne samo da procene koji je nivo zagušenja u pitanju, nego i na koji način će konkretnu uslugu da izvrše u tom slučaju. 

Primarno pod tim mislimo na odgušenje kanalizacije Altina uz korišćenje ručne sajle, a zatim i na pružanje te usluge ali pod pritiskom, kojom prilikom će vodoinstalateri koristiti specijalna vozila za tu svrhu. 

Mehaničko, odnosno ručno odgušenje se u većini slučajeva vrši kada je reč o zaprljanju nešto manjeg intenziteta, odnosno kada se čep napravio pri samom vrhu cevi, koji je bliži odvodu i samim tim mu i majstor može lakše prići uz primenu ručne sajle. 

Ali se zato mašinsko odgušenje kanalizacije Altina mora vršiti onda kada je zaprljanje većeg intenziteta, te kada se problem sa funkcionisanjem kanalizacionog sistema u konkretnom objektu javio na mestu, koje majstorima nije tako lako dostupno i do koga ne mogu da priđu uz korišćenje ručne sajle.