Odgušenje kanalizacije Bežanijska kosa

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

S obzirom na to da vodoinstalateri nude i većinu usluga koje pružaju i u formi hitnih intervencija, to svako u čijem životnom ili radnom prostoru je došlo do poteškoće sa funkcionisanjem kanalizacionog, ali i vodovodnog sistema može da odahne. Jednostavno, odgušenje kanalizacije Bežanijska kosa ovi majstori mogu po zahtevu klijenata da izvrše kad god je to potrebno. Nebitno je da li je u pitanju radno vreme majstora ili period nakon završenog radnog vremena, odnosno u toku noći, kao što nije ni bitno da li je reč o radnom danu ili vikendu, te o nekom državnom prazniku. 

Svakako će u najkraćem roku majstor nakon završenog razgovora sa klijentom i da poseti predmetni objekat. Tom prilikom će on na osnovu svog iskustva i znanja da izvrši procenu, kako bi doneo odluku o tome na koji način će da izvrši pomenutu uslugu. 

Obično se odgušenje kanalizacije Bežanijska kosa uz primenu specijalnih vozila za odgušenje pod pritiskom vrši onda, kada se radi o izuzetno velikom zaprljanju, odnosno o velikom čepu, te kada nije moguće da vodoinstalater uz korišćenje ručne sajle odčepiti odvod bilo na sudoperi ili tuš kabini, odnosno lavabou ili kadi, bilo na wc šolji. Tačnije, usluga se na taj način vrši kada vodoinstalater uz korišćenje ručne sajle nije u mogućnosti da priđe mestu, za koje je prethodno utvrdio da je izvor problema u funkcionisanju konkretnog kanalizacionog sistema, odnosno odvoda. Svakako da postoji mogućnost i da ta usluga bude izvršena uz korišćenje ručne sajle, ali se obično ona praktikuje onda kada je zaprljanje manje i kada je čep nastao bliže odvodu, tako da odabrani vodoinstalater može relativno lako i da priđe tom delu, kako bi otklonio čep. 

Ipak, klijenti u čijem objektu je došlo do poteškoća u funkcionisanju kanalizacionog sistema svakako ne bi trebalo da brinu, jer će profesionalni vodoinstalateri svakako da se potrude u što kraćem roku da konkretni problem otklone. Isto tako će voditi računa i o tome da celokupan prostor ostave što je moguće čistijim, jer je to izuzetno važno i za klijente, a posebno ako se radi o stanu ili o kući. 

Dodatne usluge 


Pored toga što su vodoinstalateri specijalizovani za odgušenje kanalizacije Bežanijska kosa uz korišćenje specijalnih vozila za odgušenje pod pritiskom i ručnih sajli, kada se ta usluga vrši mehanički, oni nude i druge dodatne usluge. 

Specijalizovani su između ostalog i za čišćenje septičkih jama, a po dogovoru sa klijentom mogu da izvrše i odvoženje otpada na deponije koje su za to predviđene. 

Pobrinuće se i da izvrše odgušenje, odnosno čišćenje spoljne kanalizacije, ali i slivnika i horizontala i vertikala u zgradama, ali i u svim ostalim objektima. 

Ukoliko nije moguće da odgušenje kanalizacije Bežanijska kosa bude izvršeno nakon procene vodoinstalatera na jedan ili na drugi način, biće potrebna još jedna dodatna usluga. Obično majstor tada preporučuje snimanje kanalizacionog sistema, kako bi kao prvo bilo utvrđeno gde je problem u funkcionisanju nastao, a kao drugo da bi video u kakvom stanju se uopšteno cevi nalaze. Klijenti bi trebalo da imaju na umu i to da je u pitanju dijagnostička usluga, koja će u velikoj meri olakšati majstorima da konkretni problem reše. 

A da bi bili potpuno sigurni da zaista jeste rešen problem, nakon što bude bilo izvršeno mašinsko ili ručno odgušenje kanalizacije Bežanijska kosa, majstori će najverovatnije preporučiti da bude izvršeno kontrolno snimanje.