Snimanje vodovodnih cevi

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis Aqua Stil

063/55 45 35 011/26 44 444 Beograd
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Iako mnogi vodoinstalateri, najpre zahvaljujući svom znanju, a onda i dugogodišnjem iskustvu u principu mogu na osnovu procene da ustanove gde je tačno nastao problem sa funkcionisanjem vodovodnog sistema u objektu bilo koje namene i površine, prosto u praksi postoje situacije kada je potrebno da primene i dodatnu dijagnostičku metoda.

Zapravo, oni snimanje vodovodnih cevi vrše samo onda kada nisu u potpunosti sigurni u kakvom stanju se unutrašnjost kanalizacionih cevi nalazi i kada je to neophodno da poprave određeni kvar. 

Zašto je dobro snimanje vodovodnih cevi?


Mnogi klijenti to posmatraju iz svoje perspektive, te smatraju da vodoinstalateri vrše tu uslugu čak i onda kada nije potrebno. Međutim, to je daleko od istine, prosto zato što je u pitanju odlična dijagnostička metoda, koja majstorima u velikoj meri olakšava izvršenje popravke, te osposobljavanje kanalizacionog sistema u okviru konkretnog objekta za dalji, potpuno neometani rad.

U principu se snimanje vodovodnih cevi ne preporučuje i ne vrši ako za tim ne postoji potreba.

U slučaju da izabrani vodoinstalater može na osnovu lične procene da utvrdi gde je tačno došlo do začepljenja kanalizacije, odnosno do bilo kog drugog kvara na kanalizacionom sistemu, podrazumeva se da neće biti iznet zahtev za time da bude izvršeno i snimanje vodovodnih cevi.

Sa druge strane, ako se radi o nešto većem zaprljanju, koje je nastalo naročito duboko u cevi, tako da odabrani vodoinstalater nije u mogućnosti na osnovu pregleda da ustanovi sa sigurnošću gde je tačno došlo do formiranja čepa, te kolikog je obima i da li je možda došlo do oštećenja cevi, on će sasvim sigurno da napomene klijentima da je ova dijagnostička metoda neophodna. Mnaravno, ako klijent želi da zaista konkretni problem bude sa uspehom rešen na dugoročnom nivou i da kanalizacioni sistem u tom objektu budu osposobljen za dalje korišćenje bez ikakvih smetnji. 

Nakon što bude izvršeno snimanje vodovodnih cevi, vodoinstalater će imati sasvim jasan uvid u stanje unutrašnjosti kanalizacionih cevi. Takođe će mu rezultati snimanja biti i te kako od koristi kako bi procenio o kolikom zaprljanju se radi, te da bi shodno tome i bio u mogućnosti da preduzme odgovarajuće mere, odnosno da odluči da li će odgušenje kanalizacije da izvrši pod pritiskom ili će biti dovoljno da koristi samoručnu sajlu.

U svakom slučaju će vodoinstalater sa sigurnošću doneti odluku o tome, jer će mu definitivno pomoći rezultati snimanja.

Kada bude učinio sve što je potrebno da osposobi konkretni kanalizacioni sistem, a bez obzira da li je u pitanju odgušenje kanalizacije, ručno ili mašinskim putem, ili je potrebno da bude izvršena zamena dela, odnosno cele vodovodne cevi, on će izvršiti i kontrolno snimanje vodovodnih cevi. 

Ta usluga je posebno važna za dalje korišćenje kanalizacionog sistema u okviru određenog objekta, jednostavno zato što pruža relevantne dokaze i samom majstoru, koji je bio angažovan za popravku cevi ili za odgušenje kanalziacije, ali i vlasniku, odnosno nadležnom licu u tom objektu, da je problem zaista rešen.

Zapravo je to jedini način da i vodoinstalater i klijent budu poptpuno sigurno da je poteškoća koja se javila sa uspehom otklonjena, što dalje znači da kanalizacioni sistem funkcioniše kao i ranije, te da se može bez ikakvih smetnji i bojazni koristiti.