Snimanje kanalizacije

Vodoinstalater odgusenje Beograd logo

Vodoinstalaterski servis Aqua Stil

063/55 45 35 011/26 44 444 Beograd
Radimo 24h dnevno - odobreno od strane ministarstva za rad na terenu i za vreme COVID-19

Da bi različiti problemi koji se tiču funkcionisanja kanalizacionog sistema u objektima različite površine i namene bili profesionalno otklonjeni, biće potrebno da vodoinstalater izvrši i snimanje kanalizacije. U principu se ta usluga preporučuje kako bi problem bio otkriven, odnosno da bi kanalizacioni sistem i mreža uopšte funkcionisao optimalno. 

Na taj način će vodoinstalater biti u prilici da proceni gde se nalaze blokade u kanalizacionim cevima, što će i te kako imati pozitivan uticaj na postupak koji se odnosi na odgušenje kanalizacije. Naime, u tom slučaju će postupak odgušenja biti mnogo brže i kvalitetnije urađen. Takođe će snimanje kanalizacije pružiti majstoru mogućnost da vidi gde je došlo do oštećenja na kanalizacionim cevima. Naravno posle toga će moći i ta oštećenja mnogo uspešnije da otkloni. 

Svakako bi klijenti trebalo da imaju na umu da je u pitanju dodatna dijagnostička metoda, koja i te kako pomaže majstoru da sa uspehom konkretni problem otkloni. A uz to i da stekne uvid u stanje cevi, te da eventualno izvrši i njihovo ojačanje na delovima, na kojima je to potrebno.

Kada je potrebno snimanje kanalizacije?


Treba odmah napomenuti da vodoinstalateri neće preporučiti da bude izvršeno snimanje kanalizacije ukoliko za tim ne postoji realna potreba. 

Naravno da kada vrše odgušenje kanalizacije u nekom stanu ili kući, odnosno u okviru vertikala zgrada ili u fabrikama, te uopšteno u poslovnom ili bilo kom drugom prostoru, majstori se trude da na osnovu lične procene tu uslugu izvrše. Obično su oni u mogućnosti da to učine ukoliko zaprljanje nije naročito obimno, odnosno ako do začepljenja u kanalizacionom sistemu nije nastalo mnogo daleko od odvoda. 

U tom slučaju će vodoinstalater izbeći da klijentu preporuči snimanje kanalizacije, jednostavno zato što u principu ta usluga u konkretnom slučaju nije neophodna. 

Potrudiće se izabrani manstor da odgušenje kanalizacije izvrši ručno ili mašinski, što sve u principu zavisi od toga kako je on celokupnu situaciju procenio, to jest stanje kanalizacionih cevi procenio i kako na osnovu svog iskustva smatra da bi na najbolji mogući način mogao taj problem da reši. 

Ipak, postoje situacije kada je potrebno snimanje kanalizacije. Kao što je ranije napomenuto, ta dijagnostička metoda se koristi ukoliko postoji blokada u kanalizacionim cevima, odnosno ako je začepljenje mnogo daleko od početka, to jest od odvoda. Takođe, snimanje kanalizacije se preporučuje i ako postoji sumnja na naprsle cevi, odnosno na bilo kakva oštećenja koja ne mogu da se uoče sa spoljne strane. 

Sem toga, treba naglasiti i da kada je potrebno izvršiti lociranje kanalizacionih cevi, takođe vodoinstalateri preporučuju upravo tu uslugu. 

Zahvaljujući mikro kamerama, uz čiju primenu se vrši profesionalno snimanje kanalizacije, biće vrlo lako i brzo utvrđeno gde se nalaze defekti u cevovodu. Na taj način će majstor svakako značajno da uštedi vreme, ali će isto tako biti izbegnuto potpuno nepotrebno otkopavanje kanalizacionih cevi, kako bi bilo utvrđeno gde je došlo do konkretnog defekta. 

Kako popraviti oštećene kanalizacione cevi?


U slučaju da postoji sumnja na oštećenje kanalizacionih cevi, klijenti bi trebalo da budu spremni na to da će vodoinstalater preporučiti da bude izvršeno profesionalno snimanje kanalizacije. Sve to se preporučuje upravo da bi on mogao sa većom sigurnošću i mnogo lakše, odnosno brže da utvrdi gde je došlo do oštećenja cevi. Upravo to je vrlo važno za blagovremenu reakciju, jer će vodoinstalater posle detektovanja moći i u najkraćem roku da taj problem na kanalizacionoj cevi reši i osposobi celokupan sistem za buduće funkcionisanje. 

Podrazumeva se da će majstor na osnovu rezultata snimanja da izvrši procenu, te da odmah posle toga i informiše klijenta o tome da li konkretnu cev može da zakrpi ili će biti potrebno da je u potpunosti zameni. Svakako da to utiče ne samo na cenu konkretne usluge, nego i na vreme koje potrebno za njeno izvršenje. 

Zašto je snimanje kanalizacije bitno za odgušenje?


Samo u određenim situacijama je potrebno izvršiti snimanje kanalizacije ukoliko je došlo do zagušenja. A obično je nepisano pravilo da vodoinstalateri tu uslugu preporučuju ukoliko postoji sumnja da je do začepljenja došlo na određenoj udaljenosti od odvoda. 
Isto tako će ta usluga njima pomoći da mnogo brže dođu do informacije o tome na kom mestu je došlo do začepljenja, a svakako će tokom snimanja kanalizacionog sistema biti utvrđeno i stanje cevi. 

Sve to će i te kako doprineti mnogo boljem radu samog sistema, jednostavno zato što će vodoinstalater da se potrudi da zakrpi određenu cev, odnosno da je osposobi za dalji rad, pa ako je potrebno i da je u celosti zameni. 

Kada je potrebno kontrolno snimanje kanalizacije?


Postoje slučajevi kada snimanje kanalizacije nije dovoljno da bi vodoinstalater bio u potpunosti siguran da je određeni problem rešio na najbolji mogući način. 

A u većini slučajeva majstor tada klijentu preporučuje i da bude izvršeno kontrolno snimanje. Ustvari on na taj način želi da se uveri da je u potpunosti određeni problem sanirao i dalje za buduće funkcionisanje osposobio celokupan kanalizacioni sistem u određenom objektu.